Laatst kwam het change model van Dr. Mary Lippitt voor complexe verandering weer eens voorbij:

VISION + SKILLS + INCENTIVES + RESOURCES + ACTION PLAN = CHANGE

Lippitt beschrijft hierin 5 sleutel elementen die nodig zijn om een complexe verandering succesvol te laten zijn. Daarbij laat ze zien wat er in het veranderproces ontstaat zodra een van deze elementen ontbreekt: Verwarring, angst, weerstand, frustratie of een valse start.

Source and copyright: Dr. Mary Lippitt (1987), image linked from Adaptive Alternatives LLC

Het is een model dat in de praktijk veel wordt gebruikt om een veranderplan op te stellen of om na te gaan waarom een verandering niet loopt zoals van te voren gehoopt.

Aan haar model zou ik graag een sleutel element willen toevoegen dat vaak wordt onderschat:’TRUST’, ofwel vertrouwen. Een wezenlijk element om tot èchte en succesvolle verandering te komen. Kets de Vries schreef het al : “Vertrouwen is het basiselement van succes” .

Wanneer je TRUST zou toevoegen aan het model van Lippett, ontstaat het volgende:

VISION + SKILLS + INCENTIVES + RESOURCES + ACTION PLAN + TRUST = CHANGE

en

VISION + SKILLS + INCENTIVES + RESOURCES + ACTION PLAN +……….. = SUSPICION

Een gebrek aan vertrouwen in een complex verander project leidt tot achterdocht, wantrouwen:

  • “wat is de echte reden van dit project?”,
  • “wat zit er achter?”,
  • “vertellen ze wel alles? “.

En wanneer deze vragen de overhand gaan nemen, kan dit uiteindelijk zelfs leiden tot het falen van het project.

Daarom pleit ik ervoor om vertrouwen een prominente rol te geven binnen veranderprojecten en hier ook actief aan te werken.

Categorieën: Leiderschap

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *